Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna > Konferencje > Szczegóły konferencji
Szczegóły konferencji
Czy mamy obowiązek pomagać?

W ostatnim dziesięcioleciu tragedie powodowane przez zjawiska przyrodnicze, konflikty zbrojne bądź nieszczęśliwe wypadki bardzo często stawały się przedmiotem głośnych debat medialnych i naukowych dotyczących naszego obowiązku pomocy. Stawiano pytanie o to, jak powinniśmy reagować w obliczu ludzkich dramatów, których uczestnikami mogą być zarówno osoby nam bliskie, jak i zupełnie obce: ofiary wypadków, kataklizmów, obywatele krajów niezamożnych cierpiący skrajne ubóstwo czy też ludność zamieszkująca tereny objęte wojną.

Zagadnienie moralnego obowiązku pomocy to bardzo ważny i pełen intelektualnych trudności problem współczesnej etyki obejmujący szeroki zakres tematów o charakterze interdyscyplinarnym:

1)Moralny obowiązek pomocy.
Czy mamy moralny obowiązek pomagać? Jaki jest zakres i źródło naszych zobowiązań moralnych? Kiedy pomaganie jest naszym obowiązkiem a kiedy czynem supererogacyjnym? Czy powinniśmy być odpowiedzialni za zaniechanie pomocy?

2)Obowiązek pomocy a relacje interpersonalne.
Czy posiadamy zobowiązania moralne wobec ludzi nam obcych, żyjących w innych krajach, wspólnotach wyznaniowych, wyznających odmienne od nas wartości?

3)Status moralny.
Komu mamy obowiązek pomóc? Czy posiadamy jedynie zobowiązania moralne wobec ludzi, czy może wszystkich istot odczuwających cierpienie bądź całych ekosystemów?

4)Etiologia pomocy.
Pytania o biologiczne i antropologiczne źródła skłonności altruistycznych. Pytania z zakresu psychologii motywacji i psychologii społecznej o źródła indywidualnych i społecznych motywacji skłaniających do pomocy.

5)Etyka zawodu.
Jakie zobowiązania moralne w zakresie pomocy wiążą się z praktykowaniem poszczególnych zawodów? Jakie są konsekwencje zaniechania pomocy oraz gdzie znajduje się granica stanowiąca o bohaterstwie danego czynu?

6)Etyka globalizacji i ekonomia pomocy.
Problem światowej biedy, obowiązków krajów zamożnych wobec ubóstwa i państw rozwijających się. Jakie są najskuteczniejsze strategie i formy pomocy?

7)Polityka.
W jakim zakresie państwo powinno pomagać swoim obywatelom? Jakie systemy polityczne/społeczne najskuteczniej realizują obowiązek pomocy?

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy zachęcają do uczestnictwa przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – filozofów, antopologów, ekonomistów, politologów, socjologów, psychologów, lekarzy. Planowany czas referatów: 30 min. + 15 min. na dyskusję.

WĘC - Twój Jubiler

Miejsce konferencji
Obiekt: Budynek Główny Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Adres: ul. Krakowska 71/79
WWW konferencji: http://www.etykapraktyczna.pl/inne/konferencja/konferencja-obowiazek-pomocy
Miasto: Szczecin
Województwo: Zachodniopomorskie
Kraj: Polska

Terminy
Data rozpoczęcia: 25-05-2012
Data zakończenia: 27-05-2012
Termin przesyłania abstraktów: 31-03-2012

Pozostałe informacje
Koszt konferencji: bezpłatnie
Punkty KBN: brak danych
Bezpłatne dodawanie konferencji
Personalizacja kalendarza oraz wiele innych!

[ Czytaj więcej ]
Dowiedz się jako pierwszy
o nowych wpisach
Posiadasz obiekt konferencyjny który
pragniesz wynająć?
Oferujesz usługi organizatorom
konferencji?
Pragniesz trafić z ofertą do odpowiedniej grupy docelowej?

[ Sprawdź co oferujemy ]