Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna > Konferencje > Szczegóły konferencji
Szczegóły konferencji
SZKOLENIE: FAS, FAE, RAD - diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Terminy: 2012-04-14, 2012-04-15
Czas trwania: 9-16
Liczba dni: 2

Adresaci:
Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów którzy w swojej pracy stykają sie z problemem FAS, FAE, RAD oraz z trudnościami w diagnozie.

Tematyka:
1. Definicja zespołu FAS, FAE, RAD
2. Metody diagnozy zespołu FAS, FAE, RAD.
3. Różnice pomiędzy zespołem FAS a ADHD.
4. Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS.
5. Zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS.
6. Nauczyciel dziecka z zespołem FAS, cechy i potrzebne umiejętności.
7. Dziecko z zespołem FAS a odpowiedzialność.
8. Funkcjonowanie dziecka z zespołem FAS w życiu dorosłym.
9. Podstawowe założenia w pracy z dziećmi z FAS:
a) Ograniczanie nadmiernej stymulacji
b) Zmniejszanie nadwrażliwości sensorycznej
c) Konsekwencja
d) Stałość otoczenia
e) Polisensoryczność
f) Motywacja wewnętrzna
g) Zaburzenia przywiązania u dzieci z FAS
10. Metody terapii dziecka z zespołem FAS.
a) Terapia behawioralna
b) Kinezjologia edukacyjna
c) Neurostymulacja
d) Metody relaksacyjne
e) Muzykoterapia
f) Choreoterapia
g) Socjoterapia
h) Zabawa
11. Zaburzenia fizjologiczne, charakterystyczne dla dziecka z zespołem FAS.
12. Pomoc dziecku z FAS w systemie edukacji
a) Formy pomocy
b) Podstawy prawne.

Osoba prowadząca:
Dorota Werner
biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sądowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje.

Koszt szkolenia: 600 PLN

Zapisy oraz dodatkowe info na www.dcp.wroclaw.pl

33 rady jak przeprowadzić udaną prezentację

Miejsce konferencji
Obiekt: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Adres: ul. Sienkiewicza 116/4 Wrocław
WWW konferencji: http://www.dcp.wroclaw.pl
Miasto: Wrocław
Województwo: Dolnośląskie
Kraj: Polska

Terminy
Data rozpoczęcia: 14-04-2012
Data zakończenia: 15-04-2012
Termin zgłaszania uczestnictwa: 13-04-2012

Pozostałe informacje
Koszt konferencji: do 1000 zł
Punkty KBN: brak danych
Bezpłatne dodawanie konferencji
Personalizacja kalendarza oraz wiele innych!

[ Czytaj więcej ]
Dowiedz się jako pierwszy
o nowych wpisach
Posiadasz obiekt konferencyjny który
pragniesz wynająć?
Oferujesz usługi organizatorom
konferencji?
Pragniesz trafić z ofertą do odpowiedniej grupy docelowej?

[ Sprawdź co oferujemy ]